Nieuwsbrief maart 2018

2018-07-10 20:25:40

Jaarvergadering

Op dinsdag 24 april staat de jaarvergadering gepland. Tijdens deze vergadering bespreken we o.a. de financiën, maar ook andere belangrijke zaken waar wij uw mening graag over willen weten. We hopen dan ook echt dat u als ouder, verzorger of lid de tijd wil nemen om deze vergadering bij te wonen. In deze tijd is iedereen druk dat weten we heel goed, maar ook wij maken tijd vrij. Hopelijk doet u dat ook.

Als bestuur zijn en voelen wij ons verantwoordelijk voor u of uw kind. Wij willen alles zo goed mogelijk regelen voor u of uw kind. Dit kunnen wij niet alleen, hierbij zijn wij afhankelijk van vrijwilligers. Omdat het vaak op dezelfde mensen aankomt hebben wij hiervoor een nieuw systeem bedacht. Dit willen wij u graag voorleggen.

Bestuursleden

Cora Zwijnenburg en Cora Smits, zijn beide aftredend en niet herkiesbaar. Er komen dus 2 bestuursfuncties vrij waaronder die van voorzitter. Ook hierover hebben wij plannen gemaakt die door u als lid goedgekeurd dient te worden. En tevens willen we wijzigingen aan brengen betreffende het bestuurstermijn. Deze willen we verkorten, zodat men voor een kortere tijd een verplichting aangaat. Nu is dat namelijk voor 3 jaar, we hopen dat de stap om in het bestuur toe te treden makkelijker wordt.

Dans uitvoering

Op 22 juni van 19.30 tot 20.30 in het Bosch zal er door de dans een show gegeven worden met als thema seizoenen, uiteraard hopen we dat u alleen komt kijken. Alle groepen voeren 2 dansacts uit en in de pauze wordt een act uitgevoerd door de gym.

Kijkavond Dansconditie

28 maart en 4 april kunt u eens gaan kijken en zelfs meedoen met een les Dansconditie. Dit is een leuke les waarin conditie en dans worden gecombineerd, lekker bewegen op muziek dus.

Goede Vrijdag

Lessen gaan deze dag gewoon door. Wel worden alle Jazz lessen een uur eerder gegeven dan normaal.

Paaseitjes actie

De kinderen zijn de afgelopen week weer de huizen langsgegaan met zakjes paaseitjes. De opbrengst hiervan dient uiterlijk 31 maart ingeleverd te worden. Niet bij de leiding maar in Lexmond bij Bianca Clements Wethouder J. de Jongstraat 45 of in Hei-en Boeicop bij Carola van Wijk Pleinstraat 8.

Vakanties

Pasen 2 april Alle lessen vervallen

Mei vakantie 23 april tot 6 mei Alleen les Senioren en Selectie

Koningsdag 27 april Alle lessen vervallen

Pinksteren 21 mei Alle lessen vervallen