Historie

En zo is het begonnen…
Eind jaren ’40 organiseerde wandelsportvereniging W.I.K. gezellige winteravonden op sportief gebied, die onder leiding stonden van Aart Kooijman. Deze avonden bevielen zo goed, dat men dit ook in de zomer wilde voortzetten. Daar voelde W.I.K. echter niet zo veel voor. Tenslotte waren ze een wandelsportvereniging en géén gymnastiekvereniging.
Maar het enthousiasme was zo groot, dat een aantal personen toch voorstelde om de sportieve avonden om te zetten in een gymnastiekvereniging, met als grootste initiatiefnemer Aart Kooijman. Aart was op dat moment zelf nog in opleiding voor gymnastiekleraar. In die tijd was hij lid bij gymnastiekvereniging D.O.S. te Vianen, waar hij les kreeg van Arie van Barth. Deze riep hij te hulp bij oprichten van de gymnastiekvereniging.
Al met al stak men de koppen bij elkaar in café ‘Oosterling’ (thans De Gouden Leeuw) en daar werd de gymnastiekvereniging op 7 april 1950 een feit.
De naam Vlugheid en Kracht is afgeleid van de naam van gymnastiekvereniging Kracht en Vlugheid (K. en V.) uit Utrecht, waar Arie van Barth toen ook les gaf. Men draaiden de woorden van K. en V. om en zo ontstond V.E.K. (in de volksmond “Varkens eKoeien”).
Om de vereniging op weg te helpen in de eerste periode van het bestaan gaf Aart pro deo les. In eerste instantie werd een brug gehuurd bij de zustervereniging in Ameide voor f 10,- per jaar. Maar men wilde ook graag toestellen aanschaffen. De eerste aanschaf zouden ringen zijn, maar deze werden geschonken door gemeente Lexmond. Hier stond tegenover, dat de leerlingen van de scholen er ook gebruik van mochten maken.
De eerste uitvoering werd op twee avonden gehouden, nl. op donderdag 8 maart en zaterdag 10 maart 1951 in Het Dorpshuis. Dit trok volle zalen.
In 1952 was V.E.K. al uitgegroeid tot 100 leden en werd er ook het initiatief genomen om een verenigingsvlag te maken.
En na vele ups en downs bestaat de gymnastiekvereniging nog steeds. In 2010 is het 60-jarige jubileum van V.E.K. Lexmond gevierd.